Dobre vedieť

POTREBUJETE PORADIŤ?
NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS

Prečo spolupracovať s Gigamont

Zabezpečené ubytovanie

Ubytovanie Vám zabezpečujeme maximálne do 20 km od miesta výkonu prác. Vyhľadávame Vám ubytovanie s vyšším štandardom, vyhýbame sa veľkým ubytovniam a izbám s viacerými posteľami. Každé ubytovacie zariadenie je vybavené zariadenou kuchyňou, internetom, práčkou, vlastnou kúpeľňou/WC a parkovacím miestom. Aby ste si po dlhej ceste do zahraničia oddýchli, ubytovanie Vám je k dispozícii už v deň pred nástupom do práce.

Vyplácanie faktúr

Spolupracujeme výhradne so živnostníkmi. Fakturácia každé dva týždne so splatnosťou 21 dní.

Podpora 24/7

V prípade potreby sme Vám stále k dispozícii a pripravení vyriešiť akékoľvek problémy na pracovisku, ubytovaní alebo počas cesty z alebo do Nemecka/Rakúska.

Dlhodobá spolupráca

Všetky zákazky v Nemecku a Rakúsku dohadujeme dopredu aj s termínom ukončenia. Zákazky na seba nadväzujú a preto ponúkame dlhodobú spoluprácu. Predpokladom dlhodobej spolupráce je spokojnosť nemeckého či rakúskeho klienta s Vašou prácou a spoľahlivosťou priebehu zákazky a taktiež naša vzájomná spokojnosť.

Žiadne poplatky

Počas našej spolupráce sa nemusíte obávať žiadnych skrytých poplatkov. Dopredu dohodnutá odmena za Vašu poctivo vykonanú prácu Vám bude vyplácaná v plnej výške. Všetky naše služby a starostlivosť o Vaás počas prác v Nemecku a Rakúsku sú pre Vás bezplatné.

Flexibilné turnusy

Štandardná dĺžka turnusov je 4 týždne plus 1 týždeň doma. Po dohode a v prípade potreby je možné dohodnúť sa na kratších resp. dlhších turnusoch.

Cestovné náklady

Ako živnostník znášate náklady spojené s cestou a dodaním služieb Vy. Ako všk býva zvykom, môžete sa dohodnúť a cestovné náklady si rozdeliť s kolegami sami medzi sebou.

Náradie, ochranné pracovné prostriedky a materiál

Ako živnostník ste povinný zabezpečiť si základné náradie a v prípade potreby náradie podľa konkrétneho zadania zákazky sami. Špecifické a nadrozmerné náradie bude zabezpečené priamo na stavbe. Bližšie informácie a zoznam potrebného náradia budete mať k dispozícii vždy pred nástupom na danú zákazku.

Ako živnostník ste povinný nosiť vlastné ochranné pracovné prostriedky a odevy ako ochranné okuliare, bezpečnostná obuv, prilba, rukavice atď.

Materiál zabezpečuje zadávateľ zákazky. V prípade meškania dodania či nevhodnosti materiálu nás ihneď, prosím, kontaktujte.

Predchádzanie škodám na pracovisku

Každú škodu je potrebné hlásiť stavbyvedúcemu a taktiež aj nášmu koordinátorovi. Vo väčšine prípadov sa pri drobných poškodeniach vzniknuté škody za Vašej účasti odstránia bez nároku ďalšej náhrady škody.

Pri vzniknutí škody jednajte zodpovedne a férovo. Predídete tak naštrbeniu Vašich vzťahov a dôvery medzi našou spoločnosťou Gigamont a nemeckým/rakúskym zadávateľom zákazky.

Pri vzniknutí väčších škôd je dôležité byť chránený a je nutné, aby ste mali uzatvorené poistenie zodpovednosti voči škodám. Ohľadom poistenia nás neváhajte kontaktovať, ochotne Vám s ním pomôžeme.